Loading...
RAAD VAN COMMISSARISSEN 2018-07-28T19:59:11+02:00

Raad van commissarissen van Op Mezelf

Op Mezelf kent een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC is op 24 april 2018 in de algemene vergadering benoemd. De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van de directie, de kwaliteit van zorg en op de algemene gang van zaken binnen Op Mezelf. Daarnaast fungeert de RvC als raadgever en klankbord van de directie.

De Raad van Commissarissen heeft verder in principe alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals deze in de wetten en in de geldende Governancecode voor de zorgsector aan een Raad van Commissarissen worden toegedacht.

Een aantal besluiten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Op Mezelf. In die gevallen bereidt de RvC deze besluiten voor en geeft hierbij advies en deelt zijn gevoelens met de AVA. Leden van de AVA maken geen deel uit van de RvC. AVA en RvC bespreken wel enkele keren per jaar de voortgang in de BV.

De raadsleden zijn ook lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ). Dit is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werkt de NVTZ aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De Raad van Commissarissen bestaat nu uit 4 raadsleden, een zetel is nog vacant en gereserveerd voor een raadslid op voordracht uit de cliëntvertegenwoordiging. Gezien de samenstelling van de RvC zal de voorkeur naar een vrouwelijk raadslid uitgaan.

De raadsleden zijn:

 • De heer John Benjamin:  Voorzitter
 • De heer Rob Platzbeecker: Lid
 • De heer Joop Schrok: Lid.
 • De heer Jan Goltstein:  Lid 

De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in een reglement. Verder is er een conflictregeling opgesteld en zijn afspraken gemaakt over zittingstermijnen en herbenoeming.

 

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

John Benjamin – voorzitter

Ik ben John Benjamin, ben 55 jaar en werk sinds 1992 in de zorg. In ben gestart in de verstandelijk gehandicaptenzorg en heb in verschillende organisaties en functies gewerkt. Ik werk nu voor mijn eigen bedrijf Enso Werkt en ben werkzaam in zowel de eerstelijns- als de langdurige zorg. Ik richt me op het ondersteunen van organisaties, toezichthouden bij verschillende stichtingen en bv’s, coachen en het verzorgen van scholingstrajecten.

In de Raad van Commissarissen van Op Mezelf vervul ik de rol van voorzitter en zal ik vanuit mijn achtergrond met name toezien op de kwaliteit van de zorg, de Governance en de antroposofische identiteit. Op Mezelf spreekt me erg aan omdat zij het aandurven om voor een kwetsbare groep mensen een nieuw zorgconcept te ontwikkelen en met ondernemerspassie in de samenleving neer te zetten. Ik heb vertrouwen in hun ideeën en aanpak en wil hun de komende jaren ondersteunen, hiervoor ben ik bereid om een aantal keren per jaar de lange weg vanuit mijn woonplaats Rotterdam naar Zuid Limburg af te leggen.

Aandachtsgebieden:

 •  Kwaliteit zorgverlening,
 •  Antroposofische identiteit,
 •  Verder inrichten Governance en Wkkgz.

Rob Platzbeeker – lid Raad van Commissarissen

Ik ben Rob Platzbeeker, 57 jaar. Sinds 1987 werkzaam bij het gevangeniswezen. Daarvoor bij Defensie en een jeugdinrichting in diverse functies. De laatste 17 jaar ben ik werkzaam als directeur van Penitentiaire Inrichtingen. Daarnaast ben ik nog assessor op de faculteit Sociale Studies van Zuyd Hogeschool. Ik ben oorspronkelijk opgeleid in Sport en Bewegen. Ik ben al 40 jaar bezig met het begeleiden, opleiden en coachen van sporters en sportteams. Eerst beroepsmatig, daarna als hobby. Vaardigheden die ik hierbij nodig heb gebruik ik ook in mijn huidige werk.

Ik heb veel ervanring met Forensische zorg, re-integratie van gedetineerden en ketensamenwerking. Aandachtsgebieden bij de Raad van Commissarissen zijn Forensische zorg, dlienten en netwerkontwikkeling. Ik geloof in de ontwikkeling van mensen en dus ook in die van organisaties. Lid zijn van de RvC van een organisatie als Op Mezelf past hier uitstekend bij.

Aandachtsgebieden:

 • Forensische zorg,
 • cliënten en netwerk  ontwikkelen.

Joop Schrok – lid Raad van Commissarissen

Mijn naam is Joop Schrok en mijn leeftijd is 63 jaar. Vanaf mijn 15e ben ik gaan werken en daarnaast studeerde ik in verschillende technische beroepen. Op mijn 26e heb ik de overstap gemaakt naar de toenmalige Rijkspolitie. Eerst als surveillant en later als rechercheur. In 1986 heb ik de overstap gemaakt naar een verzekeringsmaatschappij en heb daar in verschillende functies gewerkt. De laatste periode als manager van de letselschaderegelaars en de arbeidsdeskundigen. In die tijd heb ik onder andere bedrijfskunde gestudeerd.

Sinds januari 2007 ben ik directeur/eigenaar van een arbeidskundig adviesbureau. Ons bureau verleent onder andere arbeidskundige dienstverlening aan verkeersslachtoffers, werkgevers en zelfstandig ondernemers. Wij doen dat in belangrijke mate in opdracht van verzekeringsmaatschappijen en advocaten. Ons werk richt zich op re-integratie, beoordeling van arbeidsongeschiktheid en zorgmanagement bij letselschade. Daarnaast ben ik docent “schadebehandeling zwaar letsel“ bij NCOI en lid van een aantal projectgroepen binnen de Letselschade Raad en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.

Aandachtsgebieden:

 • Personeel,
 • Regelgeving en Verzekeringen

Jan Goltstein – lid Raad van Commissarissen

Ik ben Jan Goltstein 70 jaar. Rechtenstudie in Nijmegen. Sinds 1973 werkzaam als advocaat te Kerkrade en als zodanig ook als curator en bewindvoerder. Ik was lid/penningmeester van de Raad van Toezicht van de Maastrichtse Orde van Advocaten. Verder was ik in het onderwijs kort bijkomstig werkzaam als leraar maatschappijleer en economie en later lid/penningmeester van de Onderwijsstichting Sint Bernardinus te Heerlen.

In de zorgsector ben en was ik bij diverse organisaties bestuurlijk actief, zoals in de Thuiszorg (Groene Kruis), Stichting Huisvesting Alleenstaanden, Stichting Veldhof en Stichting Kerkrade Gezond. Naast Rotarian ben ik ook koorzanger en echtgenoot. Op Mezelf voorziet in een door mij onderkende zorgbehoefte die ook past bij mijn overtuiging, dat zorggelden transparant, doelmatig en maximaal aan de zorg voor en ondersteuning van cliënten ten goede moeten komen.

 Aandachtsgebieden:

 • Financiën,
 • Juridische zaken.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Neem CONTACT met ons op