Loading...
VISIE EN MISSIE 2018-05-30T22:35:58+02:00

Visie

In onze visie heeft ieder mens  het recht op een betekenisvol leven ongeacht of iemand wel of geen beperking heeft. Mensen ontwikkelen zich aan elkaar, zijn gelijkwaardig en dienstbaar en zoeken de verbinding tot elkaar. Betekenisvol leven betekent dat je voelt dat je er toe doet, dat je leven zin heeft. Je leeft betekenisvol als je reflecteert op je verleden, je heden en je toekomst. Je probeert zicht te krijgen op hoe de dingen samenhangen. En je onderzoekt wat belangrijk voor je is en hoe je dat kunt vormgeven.

Missie

De missie van ‘Op Mezelf’ is om met elke cliënt toe te werken een zo zelfstandig mogelijk leven. Iemand moet zijn leven zo veel mogelijk zelf vormgeven. Iemands mogelijkheden, behoeften en wensen staan daarbij centraal. De cliënt heeft zijn eigen netwerk om zich heen gebouwd dat hem hierin kan ondersteunen. Het belang van het netwerk verschilt natuurlijk per persoon, maar je kunt spreken van een grote gemene deler, namelijk dat mensen uit ons netwerk bijdragen aan ons geluk, het geluk dat tevredenheid en een goed gevoel teweegbrengt, dat positieve en voedende invloed heeft op je gevoel van eigenwaarde. Je eigenwaarde wordt vergroot als ook anderen jou waarde toekennen. De mens is immers een sociaal wezen. We willen deel uitmaken van een groep en we willen wat betekenen voor de ander en daardoor of daarmee voor onszelf. Op Mezelf gelooft dat professionals een positieve bijdrage moeten leveren ondersteuningsvragen van de cliënt.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Neem CONTACT met ons op