Loading...
DE GROEPSWONING 2021-08-19T16:14:09+02:00

De groepswoning aan de Amstenraderweg 15 in Hoensbroek is in principe het startpunt voor het ondersteuningstraject van Op Mezelf. De groepswoning is bedoeld om de verbinding te zoeken met de cliënt en te onderzoeken hoe zelfredzaam een cliënt is en welke ondersteuning hij nodig heeft. In sommige situaties kan het ook zijn dat een cliënt het ondersteuningstraject meteen in een eigen appartement start.

Op Mezelf werkt met de methodiek  INVRA (Inventarisatie Van Redzaamheidsaspecten) en de leermethode “Op Eigen Benen”. De leermethode ‘Op Eigen Benen’ is een methode waarbij de focus is gericht op de aanwezige krachten, aanleg, talenten en redzaamheidsaspecten. Het is een vorm van positieve psychologie waarbij de aandacht wordt gericht op de sterke kanten van de mens. Uitgangspunten (waarden) voor de methode zijn gelijkwaardigheid, respect, optimisme, hoop, vertrouwen en de erkenning van de eigenheid van ieder mens. Maak mensen niet afhankelijk maar breng hun eigen innerlijke drive op gang. Hierdoor gaan zij zich zelf helpen! Zij doet dit door mensen inzicht te geven in eigen aanwezige competenties. Door vaardigheden aan te leren waarbij zij onderzoekt, en aansluit bij, waar mensen goed in zijn. De manier waarop in onze samenleving mensen (met een stoornis of beperking) worden benaderd of hoe wij tegenover ze staan bepaalt in belangrijke mate hun afhankelijkheid. “Op Eigen Benen” is een methode die bij een vraag of een probleem van de ander een stap terug doet en de ander ruimte biedt om zelf na te denken over een aanpak van een taak of de oplossing voor een probleem.

Vanzelfsprekend zijn er ook cliënten die de voorkeur geven aan het samenleven in een groep; de voorkeur en de mogelijkheden van de cliënt staan altijd centraal.