Loading...
RAAD VAN COMMISSARISSEN 2021-12-31T15:09:09+01:00

Raad van commissarissen van Op Mezelf

Op Mezelf kent een Raad van Commissarissen (RvC).  De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB), de kwaliteit van zorg en op de algemene gang van zaken binnen Op Mezelf. Daarnaast fungeert de RvC als raadgever en klankbord van de RvB.

De Raad van Commissarissen heeft verder in principe alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals deze in de wetten en in de geldende Governancecode voor de zorgsector aan een Raad van Commissarissen worden toegedacht.

Een aantal besluiten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Op Mezelf. In die gevallen bereidt de RvC deze besluiten voor en geeft hierbij advies en deelt zijn gevoelens met de AVA. Leden van de AVA maken geen deel uit van de RvC. AVA en RvC bespreken wel enkele keren per jaar de voortgang in de BV.

De raadsleden zijn ook lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ). Dit is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werkt de NVTZ aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 raadsleden te weten:

  • De heer A.M.G. Gresel:  Voorzitter
  • De heer R.E.E. Heiligers: Lid
  • De heer F.L.M. Soomers: Lid.

De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in een reglement. Verder is er een conflictregeling opgesteld en zijn afspraken gemaakt over zittingstermijnen en herbenoeming.

 

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Neem CONTACT met ons op