Loading...
HOME 2018-06-02T23:09:03+02:00

Op Mezelf staat voor Kansrijk wonen en leven. Wij bieden kwetsbare groepen in onze samenleving een kans op een ander leven. Het in fases kunnen doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk leven vormt het uitgangspunt van onze organisatie.

Wie zijn wij

Op Mezelf

Op Mezelf is een initiatief om cliënten binnen een nieuwe vorm van zorg te begeleiden en te ondersteunen. Dit doen wij op basis van antroposofische kernwaarden. Deze kernwaarden zijn: gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest. Voor ons is ieder mens principieel gelijkwaardig aan ieder ander, ongeacht de beperkingen. Wie een ander in zijn ontwikkeling helpt, is dienstbaar voor de ander, maar zeker ook voor zichzelf. Om een ander te kunnen begeleiden en ondersteunen is een juiste inschatting nodig wat iemand op dat moment nodig heeft. Daarbij is zelfkennis en het kennen van de eigen grenzen onontbeerlijk.  Dit vereist tegenwoordigheid van geest. Heterogeniteit in ons gemeenschapsleven dragen positief bij aan de ontwikkeling van ieder individu.

Op Mezelf biedt ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of aan mensen die aan forensische zorg zijn onderworpen.

De cliënten van Op Mezelf hebben allemaal een ding gemeen: Het zijn mensen, uniek als ieder ander. Maar de beperkingen op verstandelijk en/of psychisch gebied maken dat zij moeite hebben de wereld te begrijpen en erin te functioneren.

Op Mezelf is vernieuwend op diverse vlakken waardoor het inspeelt op de ontwikkelingen in de zorg- en woningmarkt in Nederland. Wij werken met kleinschalige voorzieningen, onze groepswoning en appartementen liggen gewoon midden in de woonwijk. Dit sluit aan op de visie van Commissie Dannenberg dat mensen met een ondersteuningsvraag niet afgezonderd moeten worden. Zij hebben het recht hebben op includeren in de maatschappij ondanks of misschien wel net omdat zij een ondersteuningsvraag hebben.

Begeleiding en ondersteuning bij wonen is bij Op Mezelf mogelijk in de volgende vormen;

  • Wonen in een groepswoning met 24- uurs begeleiding en dagbesteding
  • Zelfstandig wonen in appartementen met 24-uurs begeleiding in de nabijheid
  • Ambulante begeleiding

Wenst u meer informatie?

Neem CONTACT met ons op