Andre Holtkamp
Andre HoltkampBestuurder
Silvia Mlekuz
Silvia MlekuzBestuurder

De organisatiestructuur van Op Mezelf is in onderstaand organogram weergegeven.

HOE ZIJN WIJ GEORGANISEERD?

Op Mezelf is een zelfstandige B.V. zonder winstoogmerk onder de holdings van Anco B.V. en Sigin B.V.  Op Mezelf is de B.V. waar de zorg en ondersteuning in plaatsvindt. De holdings van Anco B.V. en Sigin B.V. zijn tevens eigenaar van Second Chance Force Housing B.V.  Ondanks dat slechts een klein deel van het vastgoed in eigendom is  hebben we ervoor gekozen om wonen en zorg te scheiden. Dit zorgt voor een betere spreiding van risico’s. Hierdoor is het mogelijk om de focus op de zorg te blijven houden. De overheid wil in de toekomst wonen en zorg zoveel mogelijk scheiden. Bij de voorgenomen afbouw van de Normatieve Huisvesting Component (NHC) en Normatieve Inventaris Component (NHC) zijn er geen risico’s voor de zorg B.V. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de zorg continuïteit gewaarborgd blijft.

Op Mezelf is een platte organisatie met zelforganiserende teams. Aan het hoofd van deze teams staat een coördinator die fungeert als een facilitator en de teams ondersteunt bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen. De eindverantwoordelijkheid van de organisatie is bij het bestuur belegt. De teams hebben de vrijheid om hun eigen taken en verantwoordelijkheden te bepalen, maar er is nog steeds een overkoepelende coördinatie en een bestuur die de algehele verantwoordelijkheid dragen en ervoor zorgen dat de doelen en de richtlijnen van de organisatie worden nageleefd.

Een belangrijke reden voor de keuze van deze organisatiestructuur is het minimaliseren van onnodige administratie. In plaats dat er veel bureaucratische processen en procedures zijn, wordt de nadruk gelegd op efficiëntie en het vermijden van overbodige taken. Hierdoor wordt een flexibele en dynamische werkomgeving gecreëerd, waarin teams zelfstandig kunnen opereren, terwijl er nog steeds coördinatie en eindverantwoordelijkheid is. Het doel is een efficiënte en effectieve organisatie, waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen en zich kunnen concentreren op hun kerntaken en doelen.

Het is echter ook belangrijk om te benadrukken dat een goede balans moet worden gevonden tussen het verminderen van administratie en het behouden van de nodige controle en transparantie. Er moeten nog steeds passende systemen en processen zijn om de organisatie goed te laten functioneren en verantwoording af te leggen.

Hiervoor is er een deskundige front- en backoffice aanwezig om ondersteuning te bieden aan de teams. Deze front- en backoffice bestaat uit specialisten op verschillende gebieden die de teams kunnen raadplegen voor advies, expertise en ondersteuning bij (complexe) vraagstukken.

Wenst je meer informatie?

HEB JE EEN IDEE OF KUNNEN WIJ JOU VAN DIENST ZIJN?