Loading...
ORGANOGRAM 2021-08-19T15:53:44+02:00
Andre Holtkamp
Andre HoltkampBestuurder
Silvia Mlekuz
Silvia MlekuzBestuurder
Nic Krekels
Nic KrekelsDirecteur Zorg

Hoe zijn wij georganiseerd?

Op Mezelf is een zelfstandige BV zonder winstoogmerk onder de holdings van Anco B.V. en Sigin B.V.  Op Mezelf is de B.V. waar de zorg en ondersteuning in plaatsvindt. Second Chance Force is de B.V. waar de participatie en re-integratie trajecten uitgevoerd worden. SCF Housing is de B.V. waar de huisvesting voor cliënten van Op Mezelf en Second Chance Force is ondergebracht.  De aansturing van Op Mezelf wordt vormgegeven door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit twee statutaire bestuurders en een titulaire bestuurder. De statutaire bestuurders zijn André Holt kamp en Silvia Mlekuz, zij zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de algemene zaken. De titulaire bestuurder is Nic Krekels en hij is als Directeur Zorg verantwoordelijk voor zorginhoudelijke zaken en het personeelsbeleid.

In onderstaand organogram is de positie van Op Mezelf binnen de holdings weergegeven.

De organisatiestructuur van Op Mezelf is in onderstaand organogram weergegeven.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Neem CONTACT met ons op