Privacy Reglement

Op Mezelf houdt, om je ondersteuning zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw zorginhoudelijke- en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd

Uiteraard gaat Op Mezelf zorgvuldig met je gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Het privacy reglement van Op Mezelf kun je hier lezen.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?