Het Reddolfproject.

De zorg  in Nederland is altijd gericht op het vergroten van je zelfredzaamheid. Dat wil zeggen dat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Van de dingen die jezelf kunt wordt ook verwacht dat je ze zelf doet. Niet iedereen kan echter zelfstandig wonen. Voor mensen die een blijvende problematiek hebben is de Wet Langdurige Zorg. Voor mensen waar de verwachting is dat zij zich tijdelijk niet zelfstandig kunnen redden is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De commissie Dannenberg adviseert om met name de laatstgenoemden zoveel mogelijk te huisvesten in de wijk.  De gedachte hierachter is dat zo vanzelf sociale inclusie bewerkstelligt wordt. In de visie van Op Mezelf is met een knipoog naar de film “Flodder” bewezen dat gedwongen inclusie niet werkt maar net leidt tot sociale eenzaamheid en buitensluiten. Ook mensen met een verstandelijk beperking zin vaker eenzaam en worden beperkt geaccepteerd. Daarom wil Op Mezelf geclusterde ondersteuning bieden in wonen, werken en vrije tijd die moet leiden tot een inclusieve leefgemeenschap in de wijk. Cliënten worden in en door hun eigen sociale netwerkomgeving ondersteund, waar nodig met hulp van Op Mezelf. Zij krijgen de kans om hun meerwaarde voor elkaar en de buurt te ontwikkelen. De buurt op haar beurt is dan ook van waarde voor de cliënten.
Het bestuur van Op Mezelf heeft Onderzoek & Adviesbureau Marian Maaskant gevraag om het ondersteuningsconcept van Op Mezelf te volgen en te toetsen op beloften en kritische succesfactoren.  Dank aan Marian Maaskant voor haar onderzoek. Hieronder staan de tussenrapporten en de eindrapporten. Voor cliënten is een gemakkelijk lezen versie gemaakt.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?