Jaarverslagen

Met de publicatie van de jaarverslagen geven wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan . Hierbij zijn de richtlijnen voor verslaglegging van het Ministerie van VWS gevolgd. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van de Cliëntenraad, de Personeelsvertegenwoordiging, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige boekjaar en betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2022 Op Mezelf

Jaarverslag 2021 Op Mezelf

Jaarverslag 2020 Op Mezelf

Jaarverslag 2019 Op Mezelf

Jaarverslag 2018 Op Mezelf

Jaarlijks wordt eveneens een apart Kwaliteitsrapport opgesteld, dat onder andere voorgelegd wordt Raad van Commissarissen, Cliëntenraad en Personeelsvertegenwoordiging. Om het jaar wordt  een Externe Visitatiecommissie uitgenodigd om met een “blik van buiten naar binnen” naar de kwaliteit bij Op Mezelf te kijken. Dit Kwaliteitsrapport wordt als apart document gedeponeerd bij het Zorginstituut. Een samenvatting is opgenomen in het jaarverslag. De kwaliteitsrapporten vind u eveneens op onze website bij “Kwaliteit & Veiligheid”

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?