Loading...
CLIENTENRAAD 2018-06-02T23:46:46+02:00

CLIENTENRAAD

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Als cliënt Van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad.

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Rechten Cliëntenraad

Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn: 

  • Recht op informatie; De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
  • Recht op overleg; De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.
  • Recht om te adviseren; De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.
  • Recht van enquête; een zorginstelling die een stichting of een vereniging is, neemt in haar statuten een cliëntvertegenwoordigend orgaan op die zij het recht van enquête geeft. De zorginstelling kan daarvoor niet alleen de cliëntenraad aanwijzen, maar ook een ander cliëntvertegenwoordigend orgaan. Bijvoorbeeld een cliëntenorganisatie. Via het enquêterecht kan dit orgaan de Ondernemingskamer vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid in een zorginstelling.

Bindende voordracht bestuurslid

De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

Op Mezelf heeft nog geen cliëntenraad. De meeste cliënten wonen pas bij Op Mezelf en hebben geen of nauwelijks familie waar zij op terug kunnen vallen. Ondanks herhaaldelijk stimuleren en vragen is er slechts een cliënt die wel in de cliëntenraad zitting wil nemen maar alleen als nog andere cliënten instromen.

Iedere week is een huisvergadering waar cliënten de zaken die hun bezig houden met de begeleiding en directeur zorg bespreken. Zolang Op Mezelf vanwege gebrek aan leden geen officiële cliëntenraad  heeft wordt de huisvergadering voorlopig als medezeggenschapsorgaan gezien.

Mocht u belangstelling hebben in een zetel in de cliëntenraad van Op Mezelf neem dan contact op met Nic Krekels, directeur zorg; nkrekels@opmezelf.nu

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Neem CONTACT met ons op