OP MEZELF

Onze visie is dat ieder mens recht heeft op een gelukkig leven in een fijn en veilig thuis. Soms lukt dat niet alleen en heb je hier ondersteuning bij nodig. Wij zijn er dan voor je. In onze missie staat hoe wij dat doen. 

VISIE

Op Mezelf ondersteunt mensen om hun eigen ‘huisje-boompje-beestje’-dromen waar te maken.

Op Mezelf gunt alle bewoners en cliënten een plezierig, betrokken en betekenisvol leven kortom dat zij levensgeluk ervaren en eigenwaarde hebben. Voor en naar bewoners en cliënten is dit in het onderstaande gedicht samengevat:

MISSIE

Op Mezelf wil voor jou je droomvanger zijn door er onvoorwaardelijk voor je te zijn, je te ondersteunen vanuit gelijkwaardigheid, je te stimuleren vanuit je eigen kracht om zo jou eigen “huisje-boompje-beestje” droom waar te maken.

Veel bewoners en cliënten zijn op zoek naar wat zij zelf benoemen als “ Huisje Boompje Beestje”.  De fysieke en mentale gezondheid, tezamen met de emotionele en sociale aspecten zijn bij hen nog niet in balans.

Kenmerkend voor Op Mezelf is dat onze medewerkers, op basis van gelijkwaardigheid, veel aandacht hebben voor het bieden van een warm thuis. Niet zomaar een dak boven het hoofd maar een thuis waar je de mensen om je heen kunt vertrouwen. Waar niet iedereen al een mening over je heeft zonder je echt te kennen of alle feiten kent. Een thuis waar je mag zijn die je bent. Waar je het gevoel hebt dat je waardevol bent en er mag zijn in je eigenheid. Vanuit dit thuis wordt samen aan een fijne toekomst gewerkt. De eigen regie van onze bewoners en cliënten staat hierbij centraal om zo te komen tot datgene waar de bewoner of cliënt van droomt.

WIL JE MEER INFORMATIE?

HEB JE EEN IDEE OF KUNNEN WIJ JE VAN DIENST ZIJN?