WAAR HEB JE RECHT OP IN DE WLZ EN WMO EN WAT MOET JE ZELF BETALEN?

Per 01-01-2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verdwenen. Alles wat onder de AWBZ viel is overgeheveld over De Wet Langdurige Zorg (Wlz); de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW) en deels naar de Zorg Verzekering Wet (Zvw)

Wanneer betaal je een verplichte eigen bijdrage?

In een instelling wordt de zorg en het verblijf vergoed via de Wlz, de Wmo of door Dienst Justitiële Inrichtingen als het Forensische Zorg betreft.
Voor producten en diensten die onder de WLZ of Wmo zorg vallen betaalt je een verplichte eigen bijdrage. De verplichte eigen bijdrage Wlz en Wmo is afhankelijk van je inkomen en wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Informatie over de verplichte eigen bijdrage in de Wlz of Beschermd Wonen vind je in de brochure “Eigen bijdrage CAK WLZ en Beschermd Wonen” of in de brochure “Eigen bijdrag CAK in de Wmo” vind je in de of vraag de folders bij onze afdeling Zorgadministratie: zorgadministratie@opmezelf.nu . Als je in een instelling verblijft die vergoedt wordt uit de Forensische Zorg betaal je vanaf 01-01-2019 geen eigen verplichte bijdrage meer. 

Wanneer betaalt u een vrijwillige bijdrage?

Een instelling kan bewoners ook extra producten en diensten aanbieden die niet onder de Wlz-, Wmo- of Forensische zorg vallen.
Bijvoorbeeld een dagje uit, vakantie, wassen van je kleding enz.. De instelling mag hiervoor een vrijwillige bijdrage vragen. Je bent niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Betaalt je de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet? Dan hebt je er ook geen recht op.
De instelling mag geen vrijwillige bijdrage vragen voor producten en diensten die onder de WLZ-, Wmo-, of Forensische zorg vallen.

Wil je weten wie wat betaalt lees dan de brochure Wat betaalt Op Mezelf? Wat betaalt de cliënt? Voor de folder of met vragen kun je ook terecht bij onze afdeling Zorgadministratie: zorgadministratie@opmezelf.nu.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?