ONZE ORGANISATIE

Op Mezelf is een zorginstelling die valt onder de Wet Toelating Zorg Aanbieders (WTZA). In de WTZA is opgenomen waar een zorgaanbieder of zorginstelling aan moet voldoen om zorg te mogen leveren.

Naast zorg die geleverd wordt uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Naast WLZ zorg leveren wij ook Beschermd Wonen dat gefinancierd wordt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Forensische Zorg (FZ). Voor de WLZ zorg en de FZ hebben wij eigen contracten met het Zorgkantoor CZ Zuid Limburg en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor het Beschermd Wonen vanuit de WMO zijn wij onderdeel van het samenwerkingsverband Beschermd Thuis Parkstad (BTP). Beschermd Thuis Parkstad bestaat uit onderstaande zorgaanbieders.

Bij Op Mezelf laten wij ons inspireren door de antroposofie. De antroposofie kent vele kernwaarden, zoals het respect voor de individuele ontwikkeling van mensen en het streven naar een holistische benadering van gezondheid en welzijn.

Dit betekent dat we niet alleen kijken naar de fysieke gezondheid, maar ook naar de mentale, emotionele en sociale aspecten van het welzijn van onze cliënten. Wij geloven dat deze verschillende aspecten met elkaar verbonden zijn en invloed hebben op het algemene welzijn van een persoon. Als er ergens disbalans ontstaat dan heeft dit op korte of lange termijn zijn weerslag op de andere niveaus. Hoe completer het beeld is van de situatie waarin iemand zich begeeft, hoe beter je kunt begrijpen hoe klachten of gedrag ontstaan en wat nodig is om weer in balans te komen. Daarom streven we ernaar om zorg en ondersteuning te bieden die rekening houdt met alle aspecten van iemands leven. We willen een omgeving creëren waarin mensen zich gehoord, begrepen en ondersteund voelen op alle niveaus.

Wij doen dit vanuit de presentietheorie. Deze theorie, ontwikkeld door Andries Baart, benadrukt de aanwezigheid en de betrokkenheid in de ondersteuning en zorgverlening. Het gaat erom dat we als zorgprofessionals echt aanwezig zijn in het leven van de mensen die wij ondersteunen. Dat we ons inleven in hun situatie en behoeften. We streven ernaar een vertrouwensband op te bouwen en de ander te zien en waarderen in zijn of haar eigenheid. We geven hen het gevoel: jij hoort erbij. Ik heb wat met jou. Ongeacht hoe het met je gaat: jij mag er zijn.

Gelijkwaardigheid, dienstbaarheid, wederkerigheid en tegenwoordigheid van geest zijn de waarden die de basis vormen voor onze ondersteuning en zorg.

Wij geloven dat iedere persoon waardevol is en recht heeft op respect en gelijke behandeling. Onze medewerkers zijn er om dienstbaar te zijn aan de wensen en behoeften van onze cliënten. We streven naar een relatie waarin beide partijen actief bijdragen aan het ondersteuningsproces waarin beide partijen van elkaar kunnen leren en groeien. Tegenwoordigheid van geest betekent dat wij volledig aanwezig en betrokken zijn bij het moment en de behoeften van onze cliënten.

WIL JE MEER INFORMATIE?

HEB JE EEN IDEE OF KUNNEN WIJ JE VAN DIENST ZIJN?