Loading...
ONZE ORGANISATIE 2022-03-29T14:18:40+02:00

Op Mezelf

Op Mezelf is een initiatief om cliënten binnen een nieuwe vorm van zorg te begeleiden en te ondersteunen. Dit doen wij op basis van antroposofische kernwaarden. Deze kernwaarden zijn: gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest.

Voor ons is ieder mens principieel gelijkwaardig aan ieder ander, ongeacht de beperkingen. Wie een ander in zijn ontwikkeling helpt, is dienstbaar voor de ander, maar zeker ook voor zichzelf. Om een ander te kunnen begeleiden en ondersteunen is een juiste inschatting nodig wat iemand op dat moment nodig heeft. Daarbij is zelfkennis en het kennen van de eigen grenzen onontbeerlijk en dit vereist tegenwoordigheid van geest. Heterogeniteit in onze woon- en werkgemeenschappen dragen positief bij aan de ontwikkeling van ieder individu. 

Wij zijn een Wtza instelling die ISO gecertificeerd is en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of aan mensen die aan forensische zorg zijn onderworpen. Op Mezelf is een jonge zorginstelling waarin de expertise van DeSeizoenen op het gebied van zorg (gebaseerd op de antroposofische mensvisie), en de expertise van Second Chance Force op het gebied van re-integratie, participatie en forensische zorg zijn gebundeld.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Neem CONTACT met ons op