Kwaliteit & Veiligheid.

Op Mezelf biedt cliënten kwalitatieve goede en verantwoorde zorg en begeleiding in een veilige omgeving. Deze zorg en ondersteuning worden geboden door kundige maar vooral betrokken medewerkers. De inzet van onze medewerkers is erop gericht dat iedere cliënt zijn of haar talenten kan ontwikkelen waarbij eigen regie en medezeggenschap centraal staan en worden gewaarborgd.  Samen met de cliënt en eventueel diens vertegenwoordiger maken we op basis van zijn of haar wensen afspraken over de ondersteuning. Deze afspraken zijn gebaseerd op het professionele inzicht van de begeleider en passen binnen de geldende zorgindicatie. De ervaringen van de geboden ondersteuning en de kwaliteit van begeleiding worden met de cliënt en diens vertegenwoordiger regelmatig besproken en waar nodig worden ontwikkeldoelen en begeleidingsafspraken bijgesteld.
Kwalitatieve goede en verantwoorde zorg en begeleiding in een veilige omgeving worden vanuit Op Mezelf in de dagelijkse praktijk onder andere gerealiseerd door:

  • Opstellen, uitvoeren en bijstellen van zorg- en begeleidingsafspraken;
  • Medezeggenschap cliënt en vertegenwoordiger;
  • Meten cliëntervaring;
  • Meten medewerkerservaring;
  • Veiligheidscommissie waarin incidenten en ongewenste situaties worden besproken t.b.v. van verbeteringen;
  • Klachtenbeleid met klachtenfunctionaris;
  • Vertrouwenspersoon voor de cliënt en de medewerker;
  • Brandveiligheid van voorziening gewaarborgd inclusief BHV-oefeningen samen met de cliënt;
  • Periodiek uit laten voeren van de RI&E.

Wij werken binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving aangevuld met eigen opvattingen, normen en waarden gebaseerd op de antroposofische inspiratie.

Op Mezelf heeft in het najaar van 2020 een Clienttevredenheidsonderzoek en een Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Rapport Clienttevredenheidsonderzoek 2020

Rapport Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?