Bij Op Mezelf spreken we bij voorkeur niet van zorg maar van ondersteuning. Zorg betekent een grote mate van onzelfstandigheid en het niet hebben van eigen regie. Ondersteuning is begeleiden naar zelfstandigheid, eigen regie kunnen en willen voeren en de innerlijke kracht van ieder mens ontwikkelen.

De doelstelling van Op Mezelf is om kwetsbare doelgroepen een “geborgen woonomgeving” te bieden. Cliënten kunnen zich vanuit deze basis, waar nodig met behulp van andere ketenpartners (samenspel in zorg en ondersteuning) op de ontwikkeling van andere leefgebieden richten en vanuit dit fundament eventueel doorgroeien naar zelfstandige deelname of maximaal zelfstandige deelname aan de maatschappij. Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen; niet het domein of de zorgsector staat centraal maar de ondersteuningsvraag is leidend.

Op Mezelf biedt ondersteuning op het gebied van:

 • Wonen
 • Psychiatrische problematiek
 • Sociale participatie
 • Werken of leren werken

Dit doen wij op basis van antroposofische kernwaarden. Deze kernwaarden zijn: gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest. Voor ons is ieder mens principieel gelijkwaardig aan ieder ander, ongeacht de beperkingen. Wie een ander in zijn ontwikkeling helpt, is dienstbaar voor de ander, maar zeker ook voor zichzelf. Om een ander te kunnen begeleiden en ondersteunen is een juiste inschatting nodig wat iemand op dat moment nodig heeft. Daarbij is zelfkennis en het kennen van de eigen grenzen onontbeerlijk en dit vereist tegenwoordigheid van geest. Heterogeniteit in onze woon- en werkgemeenschappen dragen positief bij aan de ontwikkeling van ieder individu.

Er wordt gezorgd voor deelname aan werk, culturele en vrije tijd activiteiten, gemeenschaps-vorming, individuele therapieën. Daarom noemen wij onze zorg sociaaltherapie.

Begeleiding en ondersteuning bij wonen is bij Op Mezelf mogelijk in de volgende vormen;

 • Wonen in een groepswoning met 24- uurs begeleiding en dagbesteding
 • Zelfstandig wonen in appartementen met 24-uurs begeleiding in de nabijheid
 • Ambulante begeleiding     

Begeleiding en ondersteuning bij wonen wordt voornamelijk aan individuele cliënten geboden maar daarnaast biedt Op Mezelf ook de mogelijkheid aan mensen die een relatie hebben en tevens een ondersteuningsvraag om samen te (leren) wonen.

Wij werken met kleinschalige voorzieningen, onze groepswoning en appartementen liggen gewoon midden in de woonwijk. Dit sluit aan op de visie van Commissie Dannenberg dat mensen met een ondersteuningsvraag niet afgezonderd moeten worden maar het recht hebben op includeren in de maatschappij ondanks of misschien wel net omdat zij een ondersteuningsvraag hebben.

Problematieken waar niet op ingespeeld kan worden door Op Mezelf vallen onder de volgende punten:

 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag
 • Verslaving aan harddrugs / gebruik van harddrugs
 • Delinquenten / ex-TBS-ers die in het verleden zijn veroordeeld voor zware / ernstige misdrijven
 • Complexe psychiatrische problematiek
 • Jonger dan 18 jaar.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?