Op Mezelf biedt ambulante begeleiding aan cliënten die vrijwel zelfstandig kunnen wonen maar wel met regelmaat nog behoefte hebben aan begeleiding of ondersteuning.

Ambulante begeleiding kan onderdeel zijn van de leermethode “Op eigen benen” maar is ook mogelijk voor cliënten die reeds een eigen woonruimte hebben.  Cliënten die een steuntje in de rug nodig hebben. Vaak betreft het structuur aanbrengen of het vasthouden van de structuur.  Cliënten kunnen de ondersteuning thuis krijgen maar kunnen ook terecht in de “zuster post” van Op Mezelf (zie ook de appartementen).  Hoewel het streven is dat cliënten op termijn helemaal zelfstandig worden zal een deel altijd ondersteuning nodig hebben. Zeker de cliënten die een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg hebben. Op Mezelf wil deze cliënten wel de mogelijkheid bieden om hun leven zo veel als mogelijk zelf in te richten.

Wenst u meer informatie over ons aanbod aan woonruimte?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?