Gastvrouw

 

Kern en context van de functie:

Verrichten van huishoudelijke werkzaamheden en het ondersteunen van de begeleiding ten behoeve van cliënten. De gastvrouw maakt onderdeel uit van een team dat is belast met de ondersteuning, begeleiding en verzorging van cliënten. Het team bestaat verder uit een coördinator en een aantal (assistent) begeleiders. De werkzaamheden worden verricht volgens een in overleg met de coördinator opgestelde planning, waarbinnen de gastvrouw zelf de logische volgorde van de werkzaamheden kan bepalen.

 

Plaats in de organisatie:

Ontvangt hiërarchisch leiding van de coördinator. Ontvangt aanwijzingen van de groepsbegeleiders van de leefgroep.

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • verrichten van huishoudelijke werkzaamheden;
 • bereiden van de maaltijden;
 • ondersteunen van de groepsbegeleiders.

Uitwerking in activiteiten:

 

Verrichten van huishoudelijke werkzaamheden:

 • maakt de slaapkamers van cliënten schoon;
 • draagt zorg voor het wassen, strijken, opvouwen en opruimen van wasgoed;
 • houdt de keuken en woonkamer op orde;
 • houdt rekening met de zelfredzaamheid van de cliënt ten aanzien van de uit te voeren huishoudelijke werkzaamheden;
 • signaleert bijzonderheden met betrekking tot de leefomgeving van cliënten en meldt deze aan één van de leden van het zorgteam.

Verzorgen van de maaltijden:

 • bereidt de dagelijkse broodmaaltijd in de leefgroepkeuken;
 • draagt zorg voor het bestellen van levensmiddelen en ruimt deze in;
 • dekt de tafels en ruimt deze af;
 • zet koffie en thee en bereidt eventueel andere dranken.

Ondersteunen bij welzijnsactiviteiten:

 • assisteert de (assistent) begeleiders bij het brengen en halen van cliënten naar welzijnsactiviteiten;
 • bevordert het welzijn van cliënten door te helpen bij bijvoorbeeld een eindje wandelen, de krant voorlezen of een spelletje meespelen.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • praktische ervaringskennis op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden is vereist, aangevuld met enige ervaringskennis in de omgang met de doelgroep;
 • zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden volgens werkvoorschriften en op aanwijzing van de groepsbegeleiders. Knelpunten bij het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden worden zo mogelijk zelf opgelost. Bij problemen met cliënten is terugval mogelijk op de andere teamleden;
 • sociale vaardigheden zoals tact, luisteren en hulpvaardigheid zijn vereist in de contacten met collega’s en cliënten;
 • er is risico op het veroorzaken van beperkte materiële schade bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden en op beperkte immateriële schade in de omgang met cliënten;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het voeren van gesprekken met cliënten, verwanten en collega’s;
 • bewegingsvaardigheid is vereist voor het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, zoals stofzuigen en strijken;
 • oplettendheid is vereist bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden en bij het signaleren van bijzonderheden met betrekking tot de leefomgeving van cliënten;
 • ordelijk en hygiënisch werken is vereist bij de bereiding van broodmaaltijden in de leefgroepkeuken. Integriteit is vereist voor het waarborgen van de privacy van de cliënten. Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten.

Inconveniënten:

 • fysieke belasting treedt op door het enkele malen per dag tillen en het regelmatig werken in onnatuurlijke houdingen tijdens het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden;
 • bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met stof en vuil bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.