Loading...
JAARVERSLAGEN 2019-05-31T17:39:31+00:00

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Voor u ligt het jaarverslag van Op Mezelf over het jaar 2018. Met dit jaarverslag geven wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan in 2017. Hierbij zijn de richtlijnen voor verslaglegging van het Ministerie van VWS gevolgd. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van de Cliëntenraad, de Personeelsvertegenwoordiging, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige boekjaar en betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2018 Op Mezelf

Over het jaar 2018 is voor het eerst een apart Kwaliteitsrapport opgesteld, dat onder andere voorgelegd is aan een Externe Visitatiecommissie. Dit Kwaliteitsrapport is als apart document gedeponeerd bij het Zorginstituut. Een samenvatting is opgenomen in dit jaarverslag. Het Kwaliteitsrapport 2018 Op Mezelf vindt u ook op onze website.

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Neem CONTACT met ons op