Beveiliger

 

Kern van de functie:

Verrichten van beveiligingswerkzaamheden binnen de organisatie en de terreinen gedurende de dag- en avonduren. De beveiligingswerkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht tijdens het lopen van controlerondes.

 

Plaats in de organisatie:

Ontvangt leiding van de directeur zorg.

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • controleren en bewaken van terreinen en gebouwen;
 • doorgeven van storingen en meldingen.

 

Uitwerking in activiteiten:

 

Controleren en bewaken van terreinen en gebouwen:

 • loopt controlerondes zowel op het terrein als binnen de gebouwen en beschikt over sleutels van alle ruimten;
 • ziet toe op de naleving van verkeers- en parkeerregels;
 • wijst bezoekers de weg;
 • spreekt mensen aan op ongewenst gedrag, ontzegt onbevoegden de toegang en schakelt indien nodig de politie in om hen te verwijderen.

Doorgeven van storingen en meldingen:

 • schakelt bij calamiteiten volgens protocol de afdeling, directeur en/of politie in;
 • rapporteert gesignaleerde onregelmatigheden;
 • meldt technische en huishoudelijke storingen en gebreken;
 • schakelt het alarm uit en stelt het opnieuw in na ontvangst van een vals alarm of nadat een alarmmelding is afgehandeld.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • kennis van beveiliging op mbo-2 niveau is vereist, aangevuld met kennis van geldende protocollen;
 • zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen regels en instructies, waarbij terugval mogelijk is op de coördinator, de directeur zorg en/of de politie;
 • sociale vaardigheden zoals tact, hulpvaardigheid en overwicht zijn vereist in de contacten met bezoekers en cliënten en het aanspreken van mensen op ongewenst gedrag;
 • er is risico op het veroorzaken van immateriële schade en op materiële schade bij het inschatten van mogelijk onveilige situaties en bij het doorgeven van storingen en meldingen;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het te woord staan van bezoekers en cliënten;
 • er worden geen bijzondere eisen gesteld aan bewegingsvaardigheid;
 • oplettendheid is vereist bij het toezien op een veilige omgeving ten behoeve van cliënten en medewerkers, waarbij signaleren van onregelmatigheden en het inschatten van situaties van belang is;
 • doorzettingsvermogen is vereist bij het aanspreken van mensen op ongewenst gedrag. Gevoel voor systematiek is vereist voor het bewaken van terreinen en gebouwen. Eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid in verband met het beschikken over sleutels van alle ruimten. Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met bezoekers en cliënten.

 

Inconveniënten:

 • fysieke belasting treedt op door het gedurende de gehele dienst staan en lopen;
 • bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het buiten werken onder verschillende weersomstandigheden;
 • er is risico op persoonlijk letsel door agressie van bezoekers bij het aanspreken op ongewenst gedrag.